Derince Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Deri̇nce Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı şahsın isteğiyle borçlu kişinin gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman içerisinde borçlu olan kendine gönderilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki kişi mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebi ile borçlunun malvarlığına el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan ayrıntılar ışığında eğer borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlu tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler red alacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile de tapu haczi kaldırılır. Fakat taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP