Dikili Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇ki̇li̇ Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olabilir. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu olanın adına kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli vasıta adına satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli arabayı alan şahıs araç üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alır iken araç üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satılmasını engellemek için en doğru ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde bulunan haciz icra evrakında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de vasıta üzerindeki haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından ötürü olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki var olan haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatalarını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakkı saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ilaveten vasıtaya haciz konulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan araba kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içinde istenmez veya talep geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılabilmesi yönünde istek bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilişkili daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve saklanması benzeri bütün masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak da eğer borçluya kesinleşen icra takibinde borçluya olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içerisinde en pratik yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP