Dikili Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇ki̇li̇ Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleşince borçlu olan şahsın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan vasıtalara haciz konması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmiş ise alacaklı kişi borçlu adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde tarafa profesyonel ve hukukla uyumlu bir özellikte destek sağlayıp mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru uygulamaları tercih ederek tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik biçimde kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması gereklidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespit edilmesi: Araç üstüne koyulan araç haciz, icradaki memurların yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgıların olmasına kanıt geliştirirse haciz ivedilik ile kaldırılır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı olan tarafın anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan tarafın isteği ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacaklı kişi bu süre zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu olarak gösterilen tarafın borçlu olmadığına karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan muhtemel bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP