Dikili Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇ki̇li̇ Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan kişinin arsasının üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğünce haczedilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda oldukça detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; kişi taşınmazı üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt durumda yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı durumda satış süreci sonuçlandırılamayacaktır. Bu sebeple alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu kişinin ya da şirketin üzerinde bulunan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üzerine konmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı aşamaları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar eşliğinde eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamaz. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi gereken taahhütle de yerin üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de kişi taahhüt ettiği süre zarfına uymaz ise hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en pratik adımlar ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP