Dikili Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇ki̇li̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin talebi üstüne icra tarafından taşınmazın bulunduğu lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üstüne koyulan haciz borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlemiş faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu haciz konusu ödeyeceği borcu belli başlı süre içinde ya da bazı vadelerle yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi söz konusu olur. Bu husus için icraya başvuruda bulunulmaktadır. İstek neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmazsa gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, takipte borcu olan taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini icra veznesine depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

haricen tahsilat ya da alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise ev üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami süre içinde en güvenli yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP