Dikili İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇ki̇li̇ İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesinleştikten sonrasında borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan kişi yahut vekil şahsın isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli koşulların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, kararın düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilattan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesiyle haczin kaldırılabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icraya mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekillik ödemesinin ayarlanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirli miktarın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu olan kişi ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı süre içerisinde yahut belli başlı süreler ile ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kaldırılması mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus için icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesiyle beraber ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir senaryoda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan şahıs veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP