Dikili Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇ki̇li̇ Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu kişinin gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman içinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa söz konusu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. Aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapuları üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın malvarlığına el koyulduktan sonra borcu olan taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilen uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında şayet borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın yahut borçlu olan tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan istek red alacaktır. Borçlu olan kişinin verecek olduğu taahhüt ile de tapuya gelen hacizler kaldırılır. Fakat taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP