Dilovası Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇lovası Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesin olan icra takibince alacaklı tarafın isteğiyle borçlu tarafın ismine kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan arabayı alan taraf araba üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın alır iken araba üzerindeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs böyle bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satılmasını önlemek için en güvenilir ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra dosyalarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat araç üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından kaynaklanmış olabilir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üzerindeki var olan haczin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun hatasını çok daha iyi ortaya koyacak ve olası bir aksi neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız senaryolara ek olarak vasıtaya haciz konulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İİK'de bu olay şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli aracın satışının yapılabilmesi kapsamındaki talep bir defaya mahsus geriye alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan şahıs o vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi tüm giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesinleşmiş icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi asgari zaman içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP