Dilovası Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇lovası Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip onanmışsa alacaklı taraf borçlu adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde şahsa en başarılı ve hukuka uyumlu bir biçimde hizmet vererek mevzu bahis sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru uygulamaları seçip şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Araç üzerine konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Böyle bir durumda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı olan kişinin anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan kişinin isteği ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zamanlama nedeni ile düşmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı taraf satış istemelidir. Şayet alacaklı şahıs bu zaman zarfı içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan şahıs olarak adlandırılan kişinin borcu olmadığına karar onanır ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP