Dilovası Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇lovası Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebi ile borçlunun arazisinin üstüne alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağını tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemediği takdirde haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı bir yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arsası üstüne haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış gerçekleştirilemeyecektir . Dolayısıyla alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan tarafın yahut kurumun üstünde yer alan arazisine icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üzerine konmuş haczin kaldırılması için belli uygulamaları gerçekleştirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin veya borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamaz. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar hayata geçmişse arazideki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlu olanın verecek olduğu taahhüt ile de arsanın üstünde yer alan tapunun haczi kaldırılır. Fakat kişi taahhüt vermiş olduğu zaman kısıtlamasına uyum sağlamazsa cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en kalıcı yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP