Dilovası Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇lovası Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu şahsın gayrimenkulü üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi ya da vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından mülkün yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üstüne koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz mevzusu borcunu belli başlı süre içinde yahut belli başlı vadeler ile yatırabileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi konu olabilmektedir. Güncel konu için icraya istekte bulunulmalıdır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İİK'de taşınmazların haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmiştir. Mevcut süre içerisinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise ev üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup borcun bütününü icra veznesine depo ederek gayrimenkul üstündeki haczin düşürülmesini talep edebilir.

ilaveten tahsil yahut alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size minimum zaman içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP