Dilovası Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇lovası Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan tarafın isteğiyle borçlu kişinin gayrimenkulleri üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan zaman aralıkları içinde borçlu olan şahıs kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan tarafa borcun bütününü yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. Aşağıda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan şahsın varlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli aşamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu olan kişinin vereceği taahhütle de tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP