Esenyurt Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Esenyurt Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu kişinin ismine kaydı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araç adına satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan taraf araç üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Aracı satın alır iken vasıta üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan kişi bu tarz bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını önlemek için en doğru ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında mevcut olan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araba üzerindeki var olan hacizlerin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanlışını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Ele aldığımız durumlara ilaveten araca haciz konduktan sonra 6 ay içinde alacaklı hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şöyle hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli malın satışının yapılabilmesi bağlamındaki talep bir defa geri alınır. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde haczinin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri bütün masraflardan görevli olabilir. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesin olan icrada borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP