Esenyurt Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Esenyurt Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlunun taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı taraf borçlu şahıs adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde şahsa en profesyonel ve hukukla uyumlu bir yapıda hizmet vererek söz edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yolları seçip kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 farklı şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza şartları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne konulan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilip haczi kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve yanılgıların olmasına kanaat getirirse haciz ivedilikle kaldırılır.
  • Borçlu taraf ve alacaklı tarafın anlaşıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklının isteğiyle araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin zamanlama nedeni ile kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içinde alacaklı taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen kişinin borçlu olmadığına karar onanır ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu konular incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP