Esenyurt Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Esenyurt Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan kişinin arsasının üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borcu olan taraf kendisine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tümünü ödemezse haciz süreci gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf taşınmazı üzerine haciz konulacak ya da haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı senaryoda satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlunun ya da kurumun üzerinde bulunan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, yeri üzerine konmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı adımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın yahut borçlunun elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamaz. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklıdan istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu tarafın vermesi zorunlu taahhüt ile de arazinin üzerinde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zamana uyum sağlamazsa cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara Buna ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en hızlı adımlarla sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP