Esenyurt Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Esenyurt Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın mülkü üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf ya da vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine konulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin kalkması, menfi tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla ev üzerine konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi mevzuunda yol göstermektedir. Haciz koyulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlemiş faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu ödemesini belli başlı zaman içinde veya belirli vadelerle ödeyebileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haciz kaldırılması mevzu bahis olabilir. Güncel konu için icraya başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa mülk üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespit davası

Borcu olan taraf, takipte borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü vezneye depo ederek ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep etmektedir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya ifade eder ise taşınmaz üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman zarfı içinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP