Esenyurt Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Esenyurt Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı şahsın talebiyle borçlu olan kişinin taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içinde borçlu olan kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olur. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu olan tarafın varlıklarına el konulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen aşamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun ya da borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı taraf tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer koşullar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlunun verecek olduğu taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP