Etiler Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇ler Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibince alacağı olan tarafın isteğiyle borçlu kişinin adına kaydı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba adına satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli aracı alan taraf araba üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Aracı satın alır iken araba üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir durumda yol göstermekte, haczi olan arabanın satılmasını önlemek için en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra evraklarında mevcut olan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araç üstündeki haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından kaynaklı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak araba üzerindeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanlışını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir negatif neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz durumlara ek olarak araca haciz koyulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan şahıs haczi olan araba hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez ya da istek geri alınarak da resmi zamanda yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli taşınırın satılması bağlamındaki talep bir defaya mahsus geriye alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalkmasının tespiti durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri tüm giderlerden görevli olabilir. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesinleşmiş icrada borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP