Etiler Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇ler Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu olan şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacaklı taraf borçlu taraf adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyip satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde kişiye hızlı ve hukuka uyumlu bir nitelikte destek vererek söz konusu problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yöntemleri seçip şahsı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli özellikte kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun tespiti: Vasıta üzerine konulan araç haciz, icra dairesindeki memurların yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Benzeri bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgının olup olmadığında kanıt getirirse haciz ivedilik ile kaldırılır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı şahıs anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile anlaşılması halinde alacaklı tarafın talebi ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebiyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacaklı şahıs bu zaman zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borçlu taraf olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar kılınırsa araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP