Etiler Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇ler Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının isteğiyle borçlu kişinin yerinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içinde borcu olan taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mallar için alacaklı bir yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi arsası üstüne haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arazinin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış işlemi neticelendirilemeyecektir. Bu yüzden işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın ya da kurumun üstünde yer alan arsasına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi adına belli adımları yapması zorunludur. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Yine de es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını istemek adına haciz konusu yerin satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu kişinin vermesi gereken taahhüt ile de yerin üstünde mevcut olan tapu haczi kaldırılabilir. Yine de ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum sağlamaz ise hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda muhtemel bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP