Etiler Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇ler Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin mülkü üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı yerdeki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz düşmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üzerine koyulan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye borcun ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi mevzusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işlemiş faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi haciz konusu ödemesini belli başlı süre içerisinde veya belirli vadeler ile yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi konu olabilir. Güncel konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de mülklerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu taraf olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup ilgili tutarın tamamını icradaki vezneye depo edip taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsilat veya alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya ifade eder ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum zaman zarfı içinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP