Etiler İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇ler İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf yahut vekil olan tarafın talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulur. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, kararın düşmesi, ispat davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun ödenmesiyle haczin kalkması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili makama evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üstüne belirlenmiş olan meblağın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu kişi ya da kurum, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde yahut belli vadeler ile ödeyeceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkması bahis konusu olabilir. Bu husus için ilgili makama talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklının satış talep etme süresi 1 yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan şahıs satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesiyle beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun tamamını vezneye depo edip konuttaki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragat etmek

Alacaklı ya da vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP