Etiler Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇ler Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu olan tarafın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralığı içinde borçlu olan şahıs kendine gönderilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olana borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talep etmezse bahsi geçen haciz kendi kendine yok olmuş olmaktadır. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki şahıs mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlunun malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan detaylar ışığında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlu olanın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP