Etimesgut Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇mesgut Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra şahsın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan kişinin talebiyle borcu olan tarafın adına kayıtlı araba üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan taraf araç üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alır iken araba üzerindeki haciz ile beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satışını önlemek adına en hızlı ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyasında mevcut olan masraflar ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araba üzerindeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklanmış olabilmektedir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak vasıta üstündeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun hatalarını çok daha iyi ortaya koyacak ve olası bir negatif sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız senaryolara ek olarak vasıtaya haciz konduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan şahıs haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi zamanda yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli vasıtanın satışının yapılabilmesi yönündeki istek bir defaya mahsus geriye alınır. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi tüm masraflardan görevli olabilir. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesinleşen takipte borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karışık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari süre içinde en pratik tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP