Etimesgut Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇mesgut Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan kişinin taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacaklı şahıs borcu olan kişi adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde tarafa pratik ve hukuka uyumlu bir biçimde destek sağlayıp mevzu bahis problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yöntemleri tercih edip tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş farklı biçimde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulmasının tespiti: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzer bir durumda haciz koyan daireye itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanaat getirirse haciz derhal kaldırılır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklının anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile mutabık olunması durumunda alacaklı taraf isteği ile araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan taraf bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan taraf olarak gösterilen şahsın borcu bulunmadığında karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan olası bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP