Etimesgut Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇mesgut Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının talebi ile borçlu olanın yerinin üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğünce haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içinde borcu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer ilgili kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun hepsini ödemediği takdirde haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi yeri üstüne haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı durumda satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir . Dolayısıyla işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin ya da kuruluşun üzerinde bulunan arazisine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, yeri üstüne konulmuş haczin kalkması adına belli adımları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun ya da borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Yine de atlamamak lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi mecburi taahhütle de arazinin üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu süre aralığına uyum göstermez ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en pratik adımlarla çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP