Etimesgut Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇mesgut Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın mülkü üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekilin isteği doğrultusunda icra tarafınca gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz kalkması, menfi tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üzerine koyulan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye ödenmesi ile icra tapuya müzekkere kaleme alarak ev üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu ödemesini belirli süre içerisinde ya da belirli vadeler ile yatıracağını taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokolle haciz kaldırılması söz konusu olabilir. Bu konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme zamanını bir sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman içinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa taşınmaz üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu, icrada borçlu kişi olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın tamamını vezneye depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin kalkmasını talep eder.

ilaveten tahsil yahut alacaktan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne beyan ederse gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP