Etimesgut İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Eti̇mesgut İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonra borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf yahut vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile koyulur. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, hariç olarak tahsil ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet masrafının hesaplanması için talepte bulunulur. Mevcut durumun üstüne belli olan tutarın icra veznesine yatırılması ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu olan şahıs ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belirli zaman içinde yahut belirli süreler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olmaktadır. Mevcut husus için ilgili makama talepte bulunulmalıdır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma süresi 1 sene olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek taşınmazdaki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan taraf ya da vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP