Eyüpsultan Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Eyüpsultan Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olur. Kesin olan icra takibince alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu olanın ismine kayıtlı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan araç için satış talep ederek alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan kişi araba üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Arabayı satın aldığında araba üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan kişi böyle bir durumda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satışını engellemek adına en pratik ve güvenilir seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında bulunan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de vasıta üzerindeki var olan hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanlışlarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilave olarak arabaya haciz konduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı hacizli araba kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi müddet içerisinde istenmez yahut istek geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satışının yapılması kapsamındaki talep bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince haczin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan taraf mevcut araca yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri tüm masraflardan görevli olur. Son olarak da eğer borçlu kesinleşen takipte borçlu olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karışık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP