Eyüpsultan Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Eyüpsultan Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi onanmışsa alacağı olan kişi borçlu adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun var olması halinde şahsa hızlı ve hukuka uygun bir yapıda hizmet sağlayarak söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları seçerek tarafı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli özellikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulmasının saptaması: Vasıta üzerine koyulan araç haciz, dairedeki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilerek haciz kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgıların olmasına kanıt geliştirirse haciz derhal kaldırılır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı olan kişi anlaşma sağlayarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile anlaşılması durumunda alacaklı olan kişinin isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zamanlama nedeni ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içinde alacağı olan taraf satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu süre zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan taraf olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar kılınırsa vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP