Eyüpsultan Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Eyüpsultan Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın arsasının üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içerisinde borçlu kişi kendine iletilen ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı alacağını tahsil etmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun hepsini yatırmadığında ise haciz süreci gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi 1 sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arazisi üstüne haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt durumda yerin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı durumda satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Dolayısıyla işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan kişinin veya kuruluşun üstünde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlunun, yeri üzerine konmuş haczin kalkması için belli başlı uygulamaları hayata geçirmesi şarttır. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunamamaktadır. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını istemek adına hacze konu malların satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmişse arazideki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlu olan kişinin vermesi zorunlu taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapu haciz uygulaması kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt ettiği zaman aralığında uyum göstermezse hapse tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir uygulamalar ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP