Eyüpsultan Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Eyüpsultan Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın evi üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekaleti olanın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca mülkün yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin düşürülmesi, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsil ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile ev üzerine koyulan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadı. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icradaki vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu taraf haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli başlı süre içerisinde veya bazı vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi konu olabilmektedir. Bu husus için icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir sene olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmazsa taşınmaz üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • ispat tespit davası

Borcu olan taraf, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup tutarın bütününü vezneye depo edip taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsil veya alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise mülk üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP