Eyüpsultan İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Eyüpsultan İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi veya vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile koyulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, haricen alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesiyle haczin kalkması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üstüne belirlenen miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu olan şahıs yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belirli vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kaldırılması bahis konusu olmaktadır. Bu husus için ilgili makama başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma zaman zarfı 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir olayda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü icra veznesine depo ederek evdeki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı olan kişi veya vekili borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat ettiğini ilgili makama iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP