Eyüpsultan Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Eyüpsultan Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olanın isteğiyle borçlu olan tarafın taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirtilmiş olan zaman aralıkları içinde borçlu olan taraf kendine iletilen ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun hepsini ödemezse haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu şahsın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan aşamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı şahıs tarafından talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında şayet şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlu olanın vereceği taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılır. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP