Fatih Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Fati̇h Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçluya zararına icra takibi başlangıcından sonrasında tarafın taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan tarafın talebi ile borcu olan kişinin ismine kayıtlı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araç adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan taraf vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın aldığında vasıta üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf benzeri bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek için en doğru ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde bulunan haciz icra dosyasında mevcut olan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat vasıta üzerindeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklanmış olmaktadır. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun yanlışlarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşılarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız senaryolara ek olarak arabaya haciz konduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni zaman içinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni müddette yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satışının yapılabilmesi kapsamındaki talep bir defa geriye alınır. Haczi yapılan resmi sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilişkili icraya bildirilir. Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı o araca uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün masraflardan görevli olabilmektedir. Son olarak da şayet borçlu olan taraf kesin olan icrada borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi azami zaman içinde en pratik tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP