Fatih Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Fati̇h Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu olan tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan vasıtalara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacağı olan şahıs borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun varlığı halinde tarafa pratik ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet sağlayarak söz edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yöntemleri seçip tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli biçimde kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcut ise ceza şartları ile birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması gerekir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının belirlemesi: Vasıta üstüne konulan araç haciz, icradaki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Böyle bir olayda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olduğuna kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı olan tarafın anlaşma sağlayarak kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı şahsın talebiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı satış istemelidir. Fakat alacaklı mevcut süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu şahıs olarak nitelendirilen şahsın borcu olmadığına karar verilir ise araç üzerindeki haciz kaldırılır.

Bütün bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP