Fatih Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Fati̇h Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının talebiyle borçlu olanın taşınmazının üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içinde borcu olan kişi kendisine gönderilen ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Eğer ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemediği takdirde haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ilaveten haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı taraf bir sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf arazisi üstüne haciz konulacak ya da haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda yerin satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı durumda satış gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlunun ya da şirketin üzerinde bulunan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, arazisi üstüne konmuş haczin kalkması için belirli süreçleri yapması gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar eşliğinde eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını istemek için haciz konusu malın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlu kişinin vermesi zorunlu taahhüt ile de arsanın üstünde yer alan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uymazsa hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde mevcut olan alacaklı taraf her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en hızlı yöntemler ile çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP