Fatih İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Fati̇h İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonra borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi veya vekil olan tarafın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile koyulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda oldukça detaylı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu kişiye mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kalkması kapsamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanabilmesi için talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın icra veznesine yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu kişi yahut kurum, haciz konusu borcunu belirli süre içinde yahut belirli süreler ile yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu husus adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış isteme süresi 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı taraf satış talebinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması planlanan olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo ederek gayrimenkuldeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan kişi yahut vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP