Fatih Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Fati̇h Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olanın talebiyle borçlu kişinin gayrimenkulleri üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirli zaman aralığı içerisinde borçlu olan taraf kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talep etmezse sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olur. Aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan şahsın mallarına el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli adımları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi adına öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu şahsın veya borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer koşullar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılır. Eğer ki alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep red alacaktır. Borçlu olanın verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılır. Lakin kişi taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP