Fenerbahçe Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Fenerbahçe Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcı sonrasında tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı olan şahsın talebiyle borçlunun adına kayıtlı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında haczi olan araba adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan aracı alan taraf araba üstündeki haczinden haberdar olur. Arabayı satın aldığında araba üzerindeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan şahıs benzeri bir durumda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satışını önlemek adına en pratik ve güvenilir alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde bulunan haciz icra dosyalarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin araba üstündeki var olan haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklı olmaktadır. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak vasıta üstündeki haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ilave olarak araca haciz konduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut olay şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi zamanda yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan malın satılabilmesi kapsamındaki talep bir kereye mahsus geri alınır. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi bütün masraflardan görevli olur. Son olarak da eğer borçlu kesinleşen takipte borçlu olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri en az zaman içinde en güvenli yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP