Fenerbahçe Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Fenerbahçe Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmişse alacaklı şahıs borçlu adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde tarafa en profesyonel ve hukukla uyumlu bir şekilde destek sağlayıp söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları seçip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli özellikte kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç tüm faizleriyle ve var ise ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması lazımdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının saptaması: Araç üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olmasına kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kalkmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı kişi anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile mutabık olunması halinde alacaklı olan kişi isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı taraf satış istemelidir. Fakat alacağı olan kişi bu süre zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan kişi olarak adlandırılan kişinin borçlu olmadığına karar verilir ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.

Tüm mevcut konular incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP