Fenerbahçe Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Fenerbahçe Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın taşınmazı üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafından taşınmazın yer aldığı konumdaki tapuya kaleme alınacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşürülmesi, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile gayrimenkul üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haciz konduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması için istekte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen borcun icradaki vezneye ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ev üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu haciz mevzusu ödeyeceği miktarı belli zaman içerisinde veya belli başlı vadelerle yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılması mevzu bahis olur. Güncel husus adına icraya talepte bulunulur. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmazsa mülk üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir halde borcu olan taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup borcun hepsini icradaki vezneye depolayıp ev üstündeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

ilaveten tahsilat veya alacaklardan feragat etmek

Alacaklı yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum süre içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP