Fenerbahçe Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Fenerbahçe Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu olan şahsın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman içerisinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu şahsın varlığına el konulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılması için öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan şahsın yahut borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki koşullar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlu şahsın vereceği taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı şahıs daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP