Foça Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Foça Araba Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan şahsın talebiyle borcu olan şahsın adına kaydı olan araç üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan araba adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan şahıs araba üzerindeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın aldığında araç üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan taraf böyle bir durumda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satılmasını engellemek adına en hızlı ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında bulunan masraflar ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat araba üzerindeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanlışından ötürü olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araç üzerindeki var olan haczin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgılarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız senaryolara ilave olarak arabaya haciz koyduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan taraf hacizli taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınarak da kanuni müddette yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satışının yapılması kapsamındaki talep bir defaya mahsus geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi mevcut araca uygun olarak, haczin konulması ve korunması gibi bütün giderlerden görevli olur. Son olarak şayet borçlu kesinleşmiş icra takibinde borçlu olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içerisinde en kalıcı yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP