Foça Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Foça Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takibi kesinleşmiş ise alacaklı taraf borcu olan kişi adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye en profesyonel ve hukukla uyumlu bir şekilde destek sağlayıp bahsedilen problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları seçerek şahsı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş farklı nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun saptaması: Vasıta üstüne konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzeri bir olayda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddederse en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgıların olduğuna kanıt geliştirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacağı olan kişinin anlaşma sağlayarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı şahıs talebiyle vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile kalkması: İİK’ye göre taşınır malların haczinden itibaren altı ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan kişi olarak gösterilen şahsın borcu olmadığına karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP