Foça Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Foça Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan kişiye alacaklının talebi ile borçlu kişinin arsasının üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içerisinde borcu olan taraf kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun hepsini yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleşecektir. Ekstra olarak haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi arazisi üstüne haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Aksi durumda yerin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı durumda satış süreci neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteğiyle borçlu tarafın ya da kurumun üzerinde yer alan arazisine icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu tarafın, arazisi üzerine koyulmuş haczin kalkması adına belli başlı aşamaları yerine getirmesi gerekir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar eşliğinde şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamaz. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse arsadaki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep yok sayılacaktır. Borçlunun vereceği taahhütle de arazinin üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu süre aralığına uyum göstermez ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en pratik uygulamalarla çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP