Foça Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Foça Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu tarafın evi üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi ya da vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafından mülkün yer aldığı yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haciz düşmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine konulan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtları konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli süre içerisinde ya da belli başlı vadeler ile yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi söz konusu olabilmektedir. Mevcut husus adına icraya talepte bulunulmalıdır. İstek sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini icra veznesine depo ederek gayrimenkul üstündeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsilat ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size minimum süre içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP