Foça Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Foça Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu tarafın gayrimenkul malları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman içerisinde borçlu olan kişi kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun tümünü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendi kendine yok olmuş olmaktadır. Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki taraf tapusu üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu olan kişinin mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen ayrıntılar ışığında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı taraf tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir. Borçlu olanın vereceği taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi azami süre içinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP