Gaziemir Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇emi̇r Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçluya zararına icra takibi başlatıldıktan sonrasında şahsın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan kişinin talebi ile borcu olan kişinin adına kaydı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan kişi araç üstündeki hacizden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alır iken araba üzerindeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan kişi böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan arabanın satışını engellemek için en güvenilir ve pratik seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında bulunan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat araba üstündeki haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından kaynaklı olur. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki haczin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun hatasını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakkı saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ilave olarak arabaya haciz konduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı hacizli mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılması kanuni zaman içinde istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli arabanın satılması yönündeki talep bir kereye mahsus geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri tüm giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşen icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilmektedir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP