Gaziemir Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇emi̇r Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleşince borçlu olan kişinin taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacağı olan taraf borcu olan taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde kişiye en çabuk ve hukukla uyumlu bir özellikte hizmet verip söz edilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yolları seçerek tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik yapıda kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcra takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartları ile beraber ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespit edilmesi: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icradaki görevlilerin yanlışı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı yazılarak haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz ivedilik ile kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı olan şahsın anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile mutabık olunması halinde alacaklı şahsın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşürülmesi: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacaklı taraf bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu şahıs olarak gösterilen şahsın borcu bulunmadığında karar onanır ise vasıta üstündeki haciz kaldırılır.

Bütün bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak herhangi bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP